Vintiöstä Vaikuttajaksi murkusta muutoksentekijäksi

Nuorten paikallinen vaikuttajahanke on Suomen Nuorisoseurat ry:n Etelä-Suomen aluetoimiston toteuttama ja hallinnoima nuorisotyön ja -toiminnan kehittämishanke, joka vahvistaa alueella toimivien nuorten vaikuttamisosaamista sekä itselleen mielekkään toiminnan toteuttamista paikallisesti. Hankkeen tavoitteena on saada nuorelle osallisuuden, mukaanottamisen ja vaikuttamisen kokemus. Hanke edistää alueen yhdistystoiminnan moninaisuutta ja tekee näkyväksi yhdistyksissä tehtävää kasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikuttamisosaamista, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä nuoria palvelevaksi toiminnaksi nuorten itsensä toteuttamana. 

Ensimmäisenä toimintavuonna hankkeessa on mukana viisi paikallisseuraa. Näihin seuroihin kootaan paikalliset nuorten vaikuttajaryhmät ja he saavat tietoa ja koulutusta haluamistaan vaikuttamismuodoista ja – tavoista, kuten esiintymistaito, sosiaalisen median käyttö, kokouskäytännöt, kirjallinen viestintä, aloitteiden tekeminen, vaikuttavan palautteen antaminen, tapahtuman tekeminen ja markkinointiviestintä. 


Yhteyshenkilö:

Laura Anttila
Sosionomi (amk)
Projektikoordinaattori

laura.anttila@nuorisoseurat.fi
puh. 0447150270